Центр технологічних ініціатив

Розрахунки методом скінчених елементів

Фахівці підприємства мають більш ніж десятирічний досвід виконання розрахунків методом скінченних елементів і спільно зі співробітниками кафедр «Загальної механіки і динаміки машин», «Технологія машинобудування, верстати та інструменти», «Опір матеріалів і машинознавство» Сумського державного університету розв'язують найскладніші задачі. Основними напрямками досліджень є розрахунки на міцність і жорсткість високонелінійних конструкцій, власних частот і форм коливань корпусних деталей і валів, теплових полів. Розрахунковий напрямок очолює д.т.н. Криворучко Д. В., який є фахівцем в області застосування методу скінченних елементів для моделювання високонелінійних швидкоплинних процесів пластичної деформації і руйнування в пакеті LS-DYNA. Тісний зв'язок з лабораторією механічних випробувань Сумського державного університету дає можливість підприємству отримувати реалістичні рішення навіть для тих матеріалів, для яких модель матеріалу невідома і має бути визначена з експериментально. Нашими інструментами є ANSYS, LS-DYNA, ABAQUS, DEFORM.
 
 
Вибрані публікації:
1. Криворучко Д. В., Залога В. А., Корбач В. Г. Основи 3D-моделювання процесів механічної обробки методом скінченних елементів: навчальний посібник. -Суми: Вид-во СумДУ, 2010. -208 c.
2. Криворучко Д. В. Моделирование процессов резания методом конечных  элементов : методологические основы : монография /Д. В. Криворучко, В. А. Залога. Под общей редакцией В. А. Залоги – Сумы : Университетская книга,  2012. – 450 с.
3. Heisel, U. FEM-Modellierung als moderner Ansatz zur Untersuchung und Optimierung von Zerspanprozessen [Текст] / U. Heisel, D. V. Kryvoruchko, V. A. Zaloha, M. Storchak, T. Stehle //ZWF. -2009. – 46c.
4. Криворучко, Д. В. Анализ современных методов численного моделирования тепловых явлений при резании материалов [Текст]/ Д. В.Криворучко, В. А. Залога, Н. П. Мазур //Сучасні технології у машинобудуванні. -Х.: НТУ «ХПІ», 2007. - C. 31- 42.
5. Heisel, U. Modeling of Interaction Processes in Cutting [Електронний ресурс]/ U. Heisel, M. Storchak, D. V. Kryvoruchko, S. Braun // Proceedings of 2nd International CIRP Process Machine Interaction (PMI) Conference. -Vancouver: University of British Columbia, 2010. -8с.
 
Вибрані успішні проекти:
1. Розрахунок міцності і жорсткості муфт пружних пластинчастих (Замовник ТОВ «НПП НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ», м. Сумы).
2. Розробка програми для розрахунку частот і форм коливань валів з урахуванням гіроскопічного ефекту (Замовники ТОВ «НПП НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ», м. Сумы, ПАО «Турбо-газ», м. Харків).
3. Розрахунок натягань в колесі високооборотного компресора (Замовник ПАО «Турбо-газ», м. Харків).
4. Розрахунок ущільнення високого тиску з поліуретану.
5.  Експрес оцінка ефективності сучасних різальних пластин.
6. Розробка технології витягання ковпачка (Замовник ПАО «Технология»).