Центр Технологічних Ініціатив

поставка, виробництво, модернізація, ремонт верстатів

автоматизація виробництва             

Нова автоматизована виробнича ділянка

Спеціалістами ТОВ "ЦТІ" розроблено та впроваджено автоматизовану виробничу ділянку.
Виробнича ділянка організована на базі токарного верстата HAAS mini mill та робота SEF roboter і призначена для автоматизації механічного оброблення деталі «Ступиця».
Виробнича ділянка містить додаткові пристрої, завдяки чому розширено функціональні можливості верстата,
підвищено продуктивність його роботи, знижено енергоємність, покращено ергономічні показники.
Впровадження автоматизованої виробничої ділянки має значний економічний ефект: 
мінімізація людської праці дозволяє скоротити витрати на оплату праці, підвищити продуктивність та якість механічного оброблення..