Центр Технологічних Ініціатив

поставка, виробництво, модернізація, ремонт верстатів

автоматизація виробництва             

Криворучко Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, доцент

ТОВ «Центр технологічних ініціатив», директор

 

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ:

 

Дата и місце народження: 11.12.1977, м.Суми, Україна

 

ОСВІТА:

2004–2007: Докторантура за спеціальністю 05.03.01 - «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

1999–2002: Аспірантура за спеціальністю 05.03.01 - «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

1994–1999: Інженерний факультет Сумського державного університету, м. Суми, Україна. Інженер-механік, спеціальність «Металорізальні верстати та системи».

 

ВЧЕНІ СТУПЕНІ:

2003: Кандидат технічних наук, спеціальність 05.03.01 - «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» (Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, м. Київ, Україна)

2011: Доктор технічних наук, спеціальність 05.03.01 - «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» (Національний технічний університет «ХПІ»,м. Харків, Україна)

 

ВЧЕНІ ЗВАННЯ:

з 2010: Доцент за кафедрою «Технологія машинобудування, верстати та інструменти», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

 

Кандидатська дисертація:

Підвищення ефективності процесів чистової обробки на основі аналітичного моделювання силової взаємодії леза із заготівкою

Докторська дисертація:

Наукові основи моделювання процесів різання з використанням числових методів

 

ДОСВІД РОБОТИ:

з 2007: Доцент кафедри «Технологія машинобудування, верстати та інструменти», завідувач секції «Технологія машинобудування» кафедри «Технологія машинобудування, верстати та інструменти», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2002-2003: Старший викладач, кафедра «Технологія машинобудування, верстати та інструменти», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

з 1999 науковий співробітник кафедри «Технологія машинобудування, верстати та інструменти», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

з 2002: технічне обслуговування та ремонт електронних систем верстатів з ЧПУ на базі FANUC, SIEMENS, HEIDENHAIN, НЦ-31, WL4M

 

 

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

[1]

Залога, В. А. Имитационная модель прямоугольного свободного резания / В. А. Залога, Д. В. Криворучко, С. Н. Хвостик //Вісник Сумського державного університету. -Суми: Вид-во СумДУ, 2005. -№ 11. -C. 55-66.

[2]

Залога, В. А. Прогнозирование динамического состояния инструмента при концевом фрезеровании / В.А.Залога, Д.В. Криворучко, С. С. Емельяненко //Сучасні технології у машинобудуванні. –Харків:НТУ«ХПІ»,2006.–Т.2.–С.146-156.

[3]

Криворучко, Д. В.Анализ современных методов численного моделирования тепловых явлений при резании материалов / Д. В. Криворучко, В. А. Залога, Н. П.Мазур //Сучасні технології у машинобудуванні. –Харків: НТУ «ХПІ», 2007. -C. 31- 42.

[4]

Heisel, U. Die FEM-Modellierung als moderner Ansatz zur Untersuchung von Zerspanprozessen/ U. Heisel, D. V. Kryvoruchko, V. A. Zaloha, M. Storchak, T. Stehle // ZWF. – 2009. -№7-8. -С. 604-616.

[5]

Heisel, U. Thermomechanische Materialmodelle zur Modellierung von Zerspanprozessen/ U. Heisel, D. V. Kryvoruchko, V. A. Zaloha, M. Storchak, T.Stehle//ZWF.–2009.-№ 6.-С.482-491.

[6]

Heisel, U. Bruchmodelle für die Modellierung von Zerspanprozessen/ U. Heisel, D. V. Kryvoruchko, V. A. Zaloha, M. Storchak, T.Stehle // ZWF.–2009.-№5.–С.330-339.

[7]

Heisel, U. Thermomechanische Wechselwirkungen beim Zerspanen / U.Heisel, D. V. Kryvoruchko, V. A. Zaloha, M. Storchak, T.Stehle // ZWF.- 2009.–№ 4. –С.263-272.

[8]

Залога, В. А. Исследование методом конечных элементов динамики изменения силы резания при врезании / В. А. Залога, Д. В. Криворучко, М. Г. Сторчак, С. С. Емельяненко, С.М. Селивоненко// Вісник Сумського державного університету. –Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - № 3. – С. 13–24.

[9]

Залога, В. А. Классификация задач моделирования процессов резания материалов / В. А. Залога, Д. В.Криворучко, С.С. Ковальчук // Сучасні технології в машинобудуванні. –Х.: НТУ «ХПІ», 2009. -Вип.3. – С. 186-196.

[10]

Залога, В. О. Прогнозування деформаційної складової сил тертя на контактних поверхнях різального інструмента / В.О.Залога, Д.В.Криворучко, О.О.Залога // Процеси механічної обробки в машинобудуванні. - Житомир: ЖДТУ, 2009. – №3 (50). – С. 38 – 45.

[11]

Криворучко, Д. В.Основи 3D-моделювання процесів механічної обробки методом скінченних елементів: навчальний посібник / Д. В. Криворучко, В.О. Залога, В.Г. Корбач. -Суми: Вид-во СумДУ, 2010. –208 с.

[12]

Залога, В. А. Об изменении состояния режущих кромок концевых фрез в процессе резания/В. А. Залога, Д. В.Криворучко, С. С.Некрасов, Л. В.Голобородько//Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. -Сумы: СумГУ, 2010. -№ 4. -C.  172- 181.

 

 

ДОПОВІДІ НА МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

[1]

Heisel, U. Cause Analysis of Errors in FE Prediction Orthogonal Cutting Performances/ U.Heisel, D. V. Kryvoruchko, V. A. Zaloha, M.Storchak // Proceedings of the 10th CIRP International Workshop on Modeling of Machining Operations. -Calabria, 2007. -C.141-148.

[2]

Heisel, U. Finite Element Analysis of Cutting Force Dynamics / U.Heisel, D. V. Kryvoruchko, V. A. Zaloha, M. Storchak, S. S. Emelyanenko, S. N. Selivonenko //Proceedings of the 11th CIRP International Workshop on Modeling of Machining Operations. -Gaithersburg: NIST, 2008. -C. 163- 170.

[3]

Heisel U. Modeling of Interaction Processes in Cutting [Електронний ресурс]/ U. Heisel, M. Storchak, D. V. Kryvoruchko, S. Braun // Proceedings of 2nd Interna-tional CIRP Process Machine Interaction (PMI) Conference. -Vancouver: University of British Columbia, 2010. -8с.

 

 

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

2003-2005:«Розробка теоретичних основ управління процесами механічної обробки лезовим інструментом» (ДР №0103U000777);

2006-2008:«Розробка наукових основ оптимізації процесів різання на основі їх комп’ютерного 3D-моделювання методом скінченних елементів» (ДР №0106U001932)

2009-2011:«Розробка наукових основ підвищення ресурсу інструментів із керамічних та надтвердих матеріалів для переривчастого різання на основі імітаційного моделювання» (ДР №0109U001382)

2008:Грант „Entwicklung des Konzepts experimenteller Bestimmung der Reibungsparameter beim Zerspanen“ фонду DFG, Німеччина

2008-2010:Грант Міністерства освіти і науки України за Україно - Білоруським співробітництвом «Імітаційне моделювання та дослідження напружено-деформованого стану різальних лез з керамічних матеріалів у процесах переривчастого різання та розробка технологічного процесу їх зміцнення низькоенергетичною іонно-променевою імплантацією» (ДР №0108U003237)

2011:Грант Президента України для молодих вчених (Указ Президента України від 20.05.2011 р. № 592/2011).

 

 

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ:

з 1999: Теорія різання, Математичне моделювання, Металорізальні верстати, Робочі процеси робочих технологій, Технологічне оснащення інструментального виробництва, Імітаційне моделювання технологічних процесів та оснащення методом скінчених елементів

з 2009: Комп’ютерні системи технологічної підготовки виробництва, Імітаційне моделювання технологічних процесів та оснащення методом скінчених елементів, Основи 3Dмоделювання процесів різання

 

 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

2011: Грамота Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у розвиток освіти і науки України;

2010: Премія Сумського державного університету за підготовку 2 студентів, що вибороли призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2010 році;

2009, 2010: Грамота Міністерства освіти і науки України за підготовку студента, що вибороли призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2009 році;

2001-2002, 2003-2004 та 2010-2011: Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

 

 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

з 2010: Член організації Society for the Advancement of Material and Process Engineering, (SAMPE®)

з 2004:Один з організаторів лабораторії механічних випробувань Сумського державного університету з правом проведення механічних випробувань об’єктів підвищеної небезпеки

з 2001: Один з засновників та секретар щорічної Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї, наука, виробництво»

з 1999: Відповідальний виконавець науково-дослідних робіт кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів з підприємствами ВАТ «Український НДІ авіаційних технологій» (м. Київ), ВАТ «НАСОСЕНЕРГОМАШ» (м. Суми), ВАТ «Ворожбянський машинобудівний завод» (м. Ворожба Сумської області), ТОВ «РОТОР-Суми» (м. Суми), ТОВ «УКРНАФТОЗАПЧАСТИНА» (м. Суми), ПП «Пишкін О. В.» (м. Суми), ТОВ «Тростянецький машинобудівний завод» та ін. Основні теми виконаних проектів: розроблення та відпрацювання технологічних процесів оброблення деталей насосів, проектування та виготовлення спеціальних різальних інструментів, калібрів, оснащення.

 
Banner
Banner
Banner
Ми співпрацюємо з навчальними закладами
Banner