Center of Technological Initiatives

sale, production, modernization, repair of machines     

production automation                    

Розроблено і впроваджено автоматизовану виробничу ділянку

Фахівцями підприємства успішно виконано замовлення з організації та впровадження автоматизованої виробничої ділянки з токарного оброблення деталі «Шарнір».
Виробнича ділянка організована на базі токарного верстата Tornado 100 та робота Motoman NX100 HP-20. В ході виконання замовлення спеціалісти підприємства виконали наступні роботи:
1. Модернізували та налагодили верстат, в т. ч. замінили систему ЧПУ на більш сучасну SZGH-CNC1000TDc, встановили додаткові пристрої, завдяки чому досягли розширення функціональних можливостей верстата, підвищення продуктивності його роботи, зниження енергоємності, покращення ергономічних показників.
2. Розробили програму для ЧПУ верстата для токарного оброблення деталі «Шарнір».
3. Розробили проект виробничої ділянки, виготовили необхідні складові, в т. ч. пристосування для автоматизованого контролю розмірів до виробничої ділянки.
4. Розробили програму для ЧПУ робота для завантаження деталі з лотка у верстат для оброблення та наступного її вивантаження після завершення оброблення.
5. Виконали синхронізацію роботи програм ЧПУ верстата та ЧПУ робота.
Виробнича ділянка оснащена системою сигналізації, яка негайно інформує про збій у виробничому процесі.
Впровадження автоматизованої виробничої ділянки має значний економічний ефект:
1. Синхронізована автоматична взаємодія робота і верстата виключає з процесу працю людини, що дозволяє скоротити витрати на оплату праці.
2. Автоматичне контролювання розмірів готових деталей дозволяє своєчасно замінювати зношений інструмент і, як наслідок, мінімізує обсяг браку.
Роботи виконувалися у тісній співпраці зі спеціалістами кафедри Технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету.